Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

  • Hiện tại website chehoangnong.com chỉ thanh toán bằng hình thức thanh toán khi nhận hàng. Thanh toán COD là hình thức khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên khi nhận hàng. Khi hàng được giao đến, bạn có thể kiểm tra tình trạng gói hàng còn nguyên vẹn và mở gói hàng kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.